Personeelsconflict: niet touwtrekken, maar oplossen

Het kan voorkomen dat u als werkgever iets wil wat de werknemer niet wil, of andersom. Er is dan sprake van een arbeids- of personeelsconflict. Het conflict moet niet vermeden worden, dit kan het conflict alleen nog maar verergeren. Als een arbeidsconflict lang aanhoudt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de werksfeer. Vaak kan er namelijk na overleg tussen werkgever en werknemer een oplossing worden gevonden voor het conflict. Maar wat als dit niet lukt en het conflict escaleert? Welke rechten en plichten heeft u als werkgever om het conflict tot een goed einde te brengen?

De meerderheid van de conflicten tussen werkgever en werknemer worden veroorzaakt als gevolg van ziekte, loon, disfunctioneren of een verzuurde relatie tussen werkgever en werknemer.

U streeft er naar als ondernemer een passende oplossing te vinden, zowel voor uzelf als werkgever als voor de werknemer, een win-win situatie. Een actieve houding van beide partijen loont bij het oplossen van een conflict.

Als werkgever staat u er niet alleen voor in deze lastige situaties. Wij kunnen u bijstaan in dit proces. Wat mag u als ondernemer wel en niet doen? Ook de wetgeving speelt hier een rol in. Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen rondom personeelsconflicten.

Het uiteindelijke gevolg van een personeelsconflict kan zijn dat de werknemer ontslagen wordt. Natuurlijk zijn wij volledig op de hoogte van het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat en kunnen wij u deskundig begeleiden en informeren in dit proces.

Neem contact met ons op voor meer informatie over arbeids- en ontslagrecht en wat wij voor u kunnen betekenen bij arbeidsconflicten.

Print Friendly, PDF & Email