Financiële planning

Financiële planning is een breed begrip. Het kan als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie, om aan de hand daarvan korte- en (middel)lange termijndoelstellingen te formuleren en uit te voeren.

Wat houdt dat voor u in?

Denkt u er bijvoorbeeld over om te stoppen met werken? Vraagt u zich af wat er gebeurt als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt of als u komt te overlijden? Is uw inkomen dan nog wel voldoende? Bij iedere levensfase past weer een andere financiële planning.

Samen met u brengen we uw huidige financiële situatie in kaart, denken we na over uw toekomstwensen of –plannen, maar denken we ook na over eventuele risico’s om zo een goed mogelijk financieel plan te maken. Op deze manier heeft u inzicht in uw financiële situatie en kunt u plannen maken voor de toekomst. Het financiële plan staat nooit vast en zal regelmatig moeten worden aangepast, omdat er zich altijd (onverwachte) situaties voor doen.

Krediet

Voor het starten van een onderneming, het overnemen van een bestaand bedrijf of investeren in uw huidige onderneming heeft u financiering nodig. Het aanvragen hiervan bij de bank is nog steeds lastig. De bank ziet graag een goed onderbouwde financieringsaanvraag. Met onze hulp kunt u een goed financieringsvoorstel bij de bank aanvragen.

Ondernemingsplan

Om te beginnen als zelfstandig ondernemer is het verstandig een duidelijk ondernemingsplan te hebben. Een duidelijk en goed uitgewerkt plan verhoogt uw kans op slagen, biedt houvast voor vervolgstappen en is een goede onderbouwing voor uw financieringsaanvraag bij de bank.

Als ondernemer moet u weldoordachte beslissingen nemen, een planmatige aanpak hebben en een scherpe toekomstvisie voor ogen zien. Onze medewerkers helpen u graag om dit allemaal in een ondernemingsplan te vatten en u een vlotte en soepele start van uw onderneming te bezorgen.

Print Friendly, PDF & Email