Accountancy

Inzicht in de laatste cijfers is voor u als ondernemer belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming. Het geeft inzicht hoe uw onderneming er voor staat en aan de hand hiervan kunt u uw doelstellingen bijstellen.

Met betrekking tot de resultaten van uw bedrijf is de jaarrekening een belangrijk communicatiemiddel. Hiermee legt u verantwoording af aan derden, bijvoorbeeld de fiscus of kredietverstrekkers. De jaarrekening bestaat uit een uitgebreide balans en de winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting. Ook het opstellen en deponeren van de publicatiebalans verzorgen wij voor u. Als het goed is weet u aan het einde van het jaar al wat uw jaarresultaat is door onze periodieke overzichten, dit kan maandelijks of per kwartaal. Op deze manier kunt u op ieder moment beschikken over up-to-date cijfers en hierdoor (op tijd) bijsturen.

Voor het opstellen van de jaarrekening is deskundigheid en nauwkeurigheid vereist. Er kunnen specifieke eisen gelden voor de jaarrekening. Dit hangt bijvoorbeeld af van de bedrijfsgrootte en in welke branche u werkzaam bent.

U kunt bij ons terecht voor:

  • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
  • bedrijfseconomisch advies
  • vaststellen van stuurinformatie voor uw bedrijf
  • opstellen van het ondernemingsplan
  • opstellen van begrotingen
  • begeleiding van subsidieaanvragen
  • waardering van uw onderneming
  • bedrijfsfinanciering
  • herstructureren van de onderneming
  • advies afgestemd op elke ondernemingsfase

Voor al deze vraagstukken staan wij voor u klaar met onze financiële expertise. Zo kunt u doorgaan met wat u het liefste doet: ondernemen.

Print Friendly, PDF & Email