Commandeur Accountants & Adviseurs - Werkwijze  

Commandeur Accountants & Adviseurs - Prijsindicatie

  Commandeur Accountants & Adviseurs - Overstapservice

 

Schriftelijke inspectie Arbozorg

In juli 2018 hebben wij een cliënten bijeenkomst  georganiseerd met als onderwerp  de nieuwe Arbowet. Volgens deze nieuwe Arbowet zijn werkgevers onder andere verplicht om een basiscontract af te sluiten met een Arbodienst. Tevens dient een werkgever de arbeidsrisico’s te inventariseren en een plan van aanpak te maken om die risico’s te voorkomen of te beperken en dient er een preventiemedewerker te worden aangewezen.

 

Inmiddels heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal bedrijven geselecteerd voor een schriftelijke inspectie om dit te controleren en vraagt bovenstaande gegevens op.

Indien u, als werkgever, niet kunt voldoen aan deze eisen dan wordt dit gezien als een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en worden er boetes opgelegd die aanzienlijk zijn.

 

Mocht u dit nog niet geregeld hebben dat is het van belang dat u dit zo snel mogelijk in orde gaat maken.

 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

 

Terschelling

Dit jaar bestaat ons kantoor 65 jaar en op 1 september is het 25 jaar geleden dat Fred Kok en Nico Manshanden in het huwelijk zijn getreden☺.

 

Om deze geweldige samenwerking te vieren zijn wij met kantoor afgelopen weekend naar Terschelling geweest. Het was fantastisch!!!

 

Wet Keten-/-inlenersaansprakelijkheid

Een cliënt van ons, werkzaam in de horeca, leende een afwashulp in via een uitzendbureau.

Hij betaalde de factuur in zijn geheel aan het opgegeven bankrekeningnummer.

 

Het uitzendbureau gaat failliet en nu blijkt dat de omzet- en loonbelasting niet (geheel) is afgedragen.

De belastingdienst stelt onze cliënt aansprakelijk, hieraan valt niet te ontkomen omdat cliënt niets naar een g-rekening heeft gestort/betaald.

 

De harde les is:

 • Vraag om een g-rekeningnummer;
 • Stort altijd een deel van het factuurbedrag naar een g-rekening van het uitzendbureau (25% tot 35%);
 • Vraag om een verklaring betalingsgedrag van het uitzendbureau;
 • Betaal de factuur altijd via de bank;
 • Controleer het uitzendbureau in het SNA register, als deze hierop staat ingeschreven, dan worden de risico’s in het kader van inleners beperkt. Voor meer informatie zie www.normeringarbeid.nl

Dan zal de belastingdienst in voorkomende gevallen u niet aansprakelijk kunnen stellen.

 

Wijziging lage btw tarief

 

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, stijgt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Voor u als BTW-ondernemer heeft dit de volgende consequenties ten aanzien van het leveren van goederen en het verrichten van diensten die onder dit lage tarief vallen.

 

 • Leveringen van goederen en het verrichten van diensten die in 2019 plaatsvinden zijn vanaf  1 januari 2019 belast met 9% BTW. Het hoge tarief van 21% blijft ongewijzigd.
 • Administratieve attentiepunten:                       
 • Aanpassen offertes, kassa en boekhoudprogramma's. Voor gebruikers van Unit4 Multivers geldt dat het boekhoudprogramma vanaf 1 januari 2019 na aanpassing automatisch gaat rekenen met 9%. In geval er in 2019 nog met 6% moet worden gerekend, wordt geadviseerd een nieuwe BTW-code aan te maken van 6%. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
 • Administratief en op de factuur vastleggen van het moment van levering of verrichting. 
 • Controleer het BTW-tarief op (standaard)facturen. 
 • Indien gewenst het doorberekenen van de verhoogde BTW in lopende contracten, bijvoorbeeld bij vaste prijsafspraken inclusief 6% BTW. De afnemer mag dit niet weigeren.

Overgangsmaatregel

Er komt geen overgangsmaatregel. Dat betekent dat het moment waarop de btw verschuldigd is, bepaalt hoe hoog het lage btw-tarief is.

 

Vooruitbetalingen

Op in 2018 ontvangen vooruitbetalingen is het tarief van 6% van toepassing, ongeacht wanneer de factuur wordt verzonden of wanneer de prestatie wordt verricht. Wil sprake zijn van een vooruitbetaling, dan moeten alle relevante elementen van de prestatie bekend zijn op het moment van de betaling. Bij het ontvangen van een vooruitbetaling van een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, is het verplicht hiervoor een factuur met BTW uit te reiken.

 

Reguliere betalingen

Voor reguliere betalingen voor prestaties maken we onderscheid tussen drie situaties:

 1. Bij toepassing van het kasstelsel is btw verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%. Is dat in 2019, dan is het tarief 9%.
 2. Heeft de ondernemer een factureringsplicht, dan is de btw verschuldigd op het moment van uitreiken van de factuur. Een factureringsplicht geldt voor prestaties aan andere ondernemers en aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Ook geldt een factureringsplicht voor afstandsverkopen en intracommunautaire leveringen. Als de prestatie nog niet is verricht, is er nog geen factureringsplicht.
 3. Heeft de ondernemer geen factureringsplicht -bijvoorbeeld bij prestaties aan particulieren- en past hij niet het kasstelsel toe, dan is de btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie wordt verricht. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%; is dat in 2019, dan geldt het tarief van 9%. Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt is niet van belang in dit geval.

Voor nadere informatie en ondersteuning kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Koken met collega's

 

Afgelopen zaterdag hebben wij met collega's gekookt bij kookstudio WFO in Zwaagdijk.

 

We hebben heerlijke Spaanse tapas gemaakt en daarna mochten wij alles ook nog op eten!

Klantbeoordeling

Commandeur App

Download de app in de App Store

Download de app van Google play

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021 – De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van … Lees verder...

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de … Lees verder...

Copyright © 2021 Commandeur Accountants & Adviseurs.
Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsNederlands Instituut van Register Payroll AccountingRegister BelastingadviseursOnze Facebook paginaOnze LinkedIn pagina