Commandeur Accountants & Adviseurs - Werkwijze  

Commandeur Accountants & Adviseurs - Prijsindicatie

  Commandeur Accountants & Adviseurs - Overstapservice

 

Winactie!

{fastsocialshare}

 

Vindt u het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting net een doolhof of kent u iemand die dat vindt?

 

Win € 50 korting en laat door ons uw aangifte invullen! Bij 100 likes verloten wij 3 x een kortingsbon.

 

Kijk voor meer informatie op onze Facebook en LinkedInpagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grip op de tent

{fastsocialshare}

 

Grip op de tent

 

Recent lazen wij het rapport ‘Grip op de tent’ van de Kamer van Koophandel.
Dit is een onderzoek geweest door de Kamer van Koophandel over hoe beoordelen ondernemers hun eigen financiële inzicht.

 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ondernemers vaak goed weten wat er op korte termijn speelt binnen hun onderneming, maar moeite hebben met het financiële inzicht op langere termijn. Denk hierbij aan prognoses,  hoe pensioenvoorziening op te bouwen en welke stuurvariabelen, zogenaamde Kritieke Prestatie-Indicator, van belang zijn voor een onderneming.

 

Als accountant herkennen wij deze conclusie van het onderzoek wel. De afgelopen jaren hebben wij dit in onze organisatie opgepakt voor onze cliënten door de dagelijkse administratie te koppelen met Visionplanner waarop de ondernemer kan inloggen en door middel van dashboards heel inzichtelijk, niet alleen financiële informatie op korte termijn kan inzien, maar ook een vooruitblik op de komende jaren door middel van (liquiditeits) prognoses. Hierdoor kan de ondernemer inzicht krijgen wat de gevolgen zijn op langere termijn als u bijvoorbeeld een grote investering wilt doen, een nieuwe financiering wilt afsluiten of de gevolgen van het wegvallen van omzet van een grote opdrachtgever.

 

Hierdoor kunnen ongewenste situaties voorkomen worden en kunt u tijdig zien of er knelpunten komen in uw bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen wij behulpzaam zijn bij uw persoonlijke financiële planning zodat u ook inzicht krijgt hoe in de toekomst uw pensioenvoorziening er uit komt te zien. Het rapport ‘Grip op de tent’ kunt u hier vinden: Grip op de tent

 

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

                         

  

Personeelsuitje Commandeur Accountants & Adviseurs

{fastsocialshare}

Mirjam, Jon en Louis Jolanda Fred en Grada Alice en Hans Jacqueline, Tammy en Mirjam Nada, Marianne, Alice en Evelien

 

Afgelopen zaterdag 10 december zijn wij creatief aan de slag gegaan!

 

Dit jaar is het personeelsuitje georganiseerd door Tammy, Mirjam en Anjo, onze collega's van de receptie. Tijdens dit personeelsuitje hebben we een workshop schilderen gevolgd onder leiding van Robbert Kiewiet. Op basis van oude schildertechnieken zijn wij uitgedaagd om van een foto een heus schilderij te maken. De resultaten zijn verbluffend, er zijn collega's met zeer veel talent!

 

Daarna hebben wij met (een klein beetje☺) hulp van Ron Brandsen van Kookstudio WFO een heerlijk viergangen diner bereid:

 

De antipasti zijn klaargemaakt door Mirjam, Jon, Tammy en Hans en de lat ligt hoog, uiteindelijk is de soep nogmaals klaargemaakt omdat ze niet tevreden waren.

 

De romige kreeftensoep is verzorgd door team Fred, Jolanda en Grada met Louis in de bediening.

 

Het hoofdgerecht bestond uit wild. Jacqueline, Josine, Nico en Petra werden ingezet voor het hak- en snijwerk.

 

En bij het dessert was rekening gehouden met de chocoholics op kantoor, de chocolade werd op drie verschillende wijzen vormgegeven door Nada, Alice, Evelien en Marianne.

 

Elke gang werd begeleid door een bijpassende wijn waarover Ron tekst en uitleg gaf.

 

Een zeer geslaagd uitje waarbij veel is gelachen en heerlijk gegeten, echt een aanrader!

 

Voor meer info, zie www.schilderclinic.nl en www.kookstudiowfo.nl

 

Test

Laatste nieuws

 

{fastsocialshare}  

 

Via payrollbedrijf mogelijk om werknemer 5½ jaar op tijdelijke contracten te laten werken

 

Het arrest van 4 november 2016 van de Hoge Raad bepaald dat payrollbedrijven en detacheerders feitelijk uitzendorganisaties zijn.

 

Het arrest heeft als gevolg dat een werknemer 5½ jaar via payrolling kan worden ingezet op basis van tijdelijke contracten. Als diezelfde werknemer in dienst van een bedrijf zou komen zouden er maximaal drie tijdelijke contracten gedurende maximaal twee jaar kunnen worden gegeven.

 

Voor bedrijven zou dit de oplossing kunnen zijn, mede omdat er niet verwacht wordt dat bedrijven bij een rechtszaak op misbruik van de uitzendconstructie kan worden gewezen tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn op grond van redelijkheid en billijkheid die de toepassing als onaanvaardbaar bestempelen.

 

Payrollers zullen duurder worden omdat er aan meer financiële verplichtingen moet worden voldaan zoals het betalen van pensioenpremies en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 

In bepaalde gevallen kan het dan ook mogelijk zijn dat een payrollbedrijf een aantrekkelijk alternatief is.

 

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op.

 

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017

{fastsocialshare}   

  

Ingaande 2017 wordt het (weer) mogelijk om vrij van schenkbelasting eenmalig tot maximaal € 100.000 te schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar, mits dat geld gebruikt wordt voor diens eigen woning, zoals aankoop, onderhoud en aflossing.

 

Kenmerken van de regeling:

 • Dezelfde schenker en verkrijger mogen in hun leven slechts éénmaal gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van schenkbelasting.
 • Niet beperkt tot ouder-kindrelatie; iedereen mag schenken.
 • Er geldt wel een leeftijdsgrens; de verkrijger moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn.
  De maximale vrijstelling van € 100.000 mag vrijelijk over drie achtereenvolgende jaren worden gespreid.
 • Om de vrijstelling van schenkbelasting te krijgen moet er aangifte schenkbelasting gedaan worden. 
 • De vrijstelling wordt alleen verleend als de schenking wordt gedaan onder opschortende of ontbindende voorwaarde. Er zal dus een schenkingsovereenkomst opgesteld moeten worden waarin die voorwaarden vastgelegd zijn. Mogelijk wordt dit vereiste nog afgeschaft.
 • Met ingang van 2010 is de structureel verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ingevoerd. In 2014 is iedereen in de gelegenheid gesteld om de in eerdere jaren benutte structurele vrijstelling eenmalig aan te vullen tot € 100.000. Bij gebruik van de verhoogde schenkingsvrijstelling in de jaren 2010 t/m 2014 –ook indien slechts voor een deel-  is in 2017 geen verhoging meer mogelijk.

Overgangsregeling

 • In 2015 en 2016 bestaat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000 voor de eigen woning niet meer, alleen nog de structurele van € 53.016 (2016). Alleen voor ouders-kinderen geldt dat als zij in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling, zij dat in 2017 nog mogen aanvullen tot maximaal € 46.984. Uiteraard mag het totaal van de tussen hen toegepaste verhoogde vrijstellingen niet uitkomen boven de € 100.000.
 • Voor ouders-kinderen die vóór 2010 de algemene verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen van 18 t/m 34 jr. hebben benut en daarna geen beroep meer hebben gedaan op een verhoogde vrijstelling, geldt in 2017 een verhoogde vrijstelling van maximaal  € 27.567.
  TIP: Door in 2016 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning te doen van maximaal € 27.570 kan in 2017 en 2018 nog de vrijstelling van maximaal € 46.984 benut worden.

Attentiepunt
Van belang is de eigendomsverhouding van de woning. Indien er geen sprake is van huwelijksgoederengemeenschap geldt de vrijstelling schenkbelasting alleen voor het deel van woning waarvan het kind eigenaar is.

 

Wilt u weten wat voor u mogelijk is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een passend advies.

 

Klantbeoordeling

Commandeur App

Download de app in de App Store

Download de app van Google play

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021 – De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van … Lees verder...

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de … Lees verder...

Copyright © 2021 Commandeur Accountants & Adviseurs.
Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsNederlands Instituut van Register Payroll AccountingRegister BelastingadviseursOnze Facebook paginaOnze LinkedIn pagina