Commandeur Accountants & Adviseurs - Werkwijze  

Commandeur Accountants & Adviseurs - Prijsindicatie

  Commandeur Accountants & Adviseurs - Overstapservice

 

Wijziging lage btw tarief

 

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, stijgt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Voor u als BTW-ondernemer heeft dit de volgende consequenties ten aanzien van het leveren van goederen en het verrichten van diensten die onder dit lage tarief vallen.

 

  • Leveringen van goederen en het verrichten van diensten die in 2019 plaatsvinden zijn vanaf  1 januari 2019 belast met 9% BTW. Het hoge tarief van 21% blijft ongewijzigd.
  • Administratieve attentiepunten:                       
  • Aanpassen offertes, kassa en boekhoudprogramma's. Voor gebruikers van Unit4 Multivers geldt dat het boekhoudprogramma vanaf 1 januari 2019 na aanpassing automatisch gaat rekenen met 9%. In geval er in 2019 nog met 6% moet worden gerekend, wordt geadviseerd een nieuwe BTW-code aan te maken van 6%. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
  • Administratief en op de factuur vastleggen van het moment van levering of verrichting. 
  • Controleer het BTW-tarief op (standaard)facturen. 
  • Indien gewenst het doorberekenen van de verhoogde BTW in lopende contracten, bijvoorbeeld bij vaste prijsafspraken inclusief 6% BTW. De afnemer mag dit niet weigeren.

Overgangsmaatregel

Er komt geen overgangsmaatregel. Dat betekent dat het moment waarop de btw verschuldigd is, bepaalt hoe hoog het lage btw-tarief is.

 

Vooruitbetalingen

Op in 2018 ontvangen vooruitbetalingen is het tarief van 6% van toepassing, ongeacht wanneer de factuur wordt verzonden of wanneer de prestatie wordt verricht. Wil sprake zijn van een vooruitbetaling, dan moeten alle relevante elementen van de prestatie bekend zijn op het moment van de betaling. Bij het ontvangen van een vooruitbetaling van een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is, is het verplicht hiervoor een factuur met BTW uit te reiken.

 

Reguliere betalingen

Voor reguliere betalingen voor prestaties maken we onderscheid tussen drie situaties:

  1. Bij toepassing van het kasstelsel is btw verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%. Is dat in 2019, dan is het tarief 9%.
  2. Heeft de ondernemer een factureringsplicht, dan is de btw verschuldigd op het moment van uitreiken van de factuur. Een factureringsplicht geldt voor prestaties aan andere ondernemers en aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Ook geldt een factureringsplicht voor afstandsverkopen en intracommunautaire leveringen. Als de prestatie nog niet is verricht, is er nog geen factureringsplicht.
  3. Heeft de ondernemer geen factureringsplicht -bijvoorbeeld bij prestaties aan particulieren- en past hij niet het kasstelsel toe, dan is de btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie wordt verricht. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%; is dat in 2019, dan geldt het tarief van 9%. Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt is niet van belang in dit geval.

Voor nadere informatie en ondersteuning kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Klantbeoordeling

Commandeur App

Download de app in de App Store

Download de app van Google play

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021 – De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van … Lees verder...

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de … Lees verder...

Copyright © 2021 Commandeur Accountants & Adviseurs.
Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsNederlands Instituut van Register Payroll AccountingRegister BelastingadviseursOnze Facebook paginaOnze LinkedIn pagina