Commandeur Accountants & Adviseurs - Werkwijze  

Commandeur Accountants & Adviseurs - Prijsindicatie

  Commandeur Accountants & Adviseurs - Overstapservice

 

AVG de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Wat verandert er?


De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Hoe word je AVG proof?

 

Begin met een nulmeting: waar sta je nu, zowel technisch als organisatorisch? Na de nulmeting wordt duidelijk waarin je nog stappen moet zetten om AVG-proof te worden. De nulmeting houdt in dat je per gegevensstroom inventariseert welke persoonsgegevens er nu worden verzameld, hoe die worden verwerkt, waarvoor en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Ook moet je vaststellen wie nu (intern en extern) toegang heeft tot welke persoonsgegevens en hoelang de persoonsgegevens nu worden bewaard. Ook leg je vast hoe je de persoonsgegevens hebt beveiligd. Vervolgens toets je de uitkomsten aan de eisen die de AVG stelt aan al deze verwerkingsactiviteiten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Commandeur Accountants & Adviseurs of kijken op de volgende pagina https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

 

 

 

 

Klantbeoordeling

Commandeur App

Download de app in de App Store

Download de app van Google play

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22-10-2020 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per … Lees verder...

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22-10-2020 – In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren … Lees verder...

Copyright © 2020 Commandeur Accountants & Adviseurs.
Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsNederlands Instituut van Register Payroll AccountingRegister BelastingadviseursOnze Facebook paginaOnze LinkedIn pagina